Geplande activiteiten

21 augustus 08.30 -09.00 uur start schooljaar in de groep
23 augustus LOL controle
28 augustus t/m 1 september kennismakingsgesprekken
4 september schoolviering
6 september inloop groep 3-4
9 en 10 september Strandwal festival
12 september schoolreis groep 3 t/m 8 en Wereldgroep A en B
12 september groep 1-2 naar speeltuin, 's middags om 13.00 uur vrij
19 september verkeerslessen groep 1-4
22 september verkeerslessen groep 5-8
25 september Ouderavond
27 september start kinderpostzegelsVeel gezocht op de site
schoolkalender
schoolvakanties
inschrijven

Basisschool het Kristal
Henri Dunantlaan 90
2286 GE Rijswijk Z.H.
Tel: 070 3931872

 

 
Schoolkalender
In de eerste week van elk schooljaar wordt de schoolkalender uitgedeeld.
In deze schoolkalender kunnen de leerlingen en ouders allerlei activiteiten terug vinden.
Bj het plannen van bijvoorbeeld doktersbezoeken kan dan hiermee rekening gehouden worden. 

Als u klikt op de onderstaande link krijgt u de jaarkalender te zien. 
kalender staand 2017-2018.pdf