Geplande activiteiten

23 maart groep 1-2 vrij ivm studiedag
26 maart schoolviering Pasen
29 maart paasontbijt
30 maart t/m 3 april Paasvakantie
09 april Mr vergadering
10 april afsluiting muzieklessen
11 april inloop groep 3-4
17 en 18 april IEP toets
20 april Koningspelen en Grote Sportdag
23 april ouderavond
27 april t/m 11 mei meivakantie


Veel gezocht op de site
schoolkalender
schoolvakanties
inschrijven

Basisschool het Kristal
Henri Dunantlaan 90
2286 GE Rijswijk Z.H.
Tel: 070 3931872

 

 
Aanmelding kleuters groep 1
Aanmelding/intake van de leerlingen
Voor de aanmelding en aanname van uw kind gelden bij ons op school de volgende regels/ afspraken:Wij zijn een Protestants Christelijke school. Dit laten wij onder andere zien in de dagopening en de dagafsluiting. Wij vieren de feesten zoals Kerstmis en Pasen volgens de christelijke traditie. We hebben ongeveer 6 vieringen per jaar in onze aula. Aan andere godsdiensten wordt aandacht besteed. De feesten van de andere godsdiensten worden op school niet gevierd. Van onze leerlingen verwachten wij dat zij deelnemen aan de georganiseerde christelijke activiteiten. 
 
Zorgplicht
Vanaf 1 augustus 2014 hebben we te maken met de wet Passend Onderwijs. De wet passend onderwijs gaat er van uit dat passend onderwijs voor ieder kind bij de school begint waar het wordt aangemeld. De school is verantwoordelijk om voor elke leerling een goede onderwijsplek te bieden op de school waar u uw kind 
aanmeldt al of niet met extra ondersteuning. Of op een andere reguliere of speciale basisschool. Dit is afhankelijk van de ondersteuning die uw kind nodig heeft. Dit heet zorgplicht. 
 
Aanmelding kleuters groep 1
Als u uw kind wilt opgeven op onze school, dan krijgt u van ons de schoolgids en een jaarkalender. Uw kind kan alleen aangemeld worden als hij of zij 3 jaar is. In een eerste kennismakingsgesprek zal de directeur de school laten zien en eventuele vragen beantwoorden. Het voeren van een het kennismakingsgesprek kan ruim voordat het kind vier jaar wordt. U krijgt ook het aanmeldingsformulier mee die u in moet vullen en in moet leveren bij de directie. Daarbij graag een kopie van het Identiteitsbewijs, hierop staat ook het BSN nummer vermeld. Als het aanmeldingsformulier is ingeleverd gaan we zo mogelijk informatie inwinnen bij de dagopvang, peuterspeelzaal e.d. om zo een goed beeld te krijgen of uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Binnen 6 weken krijgt u van ons bericht we uw aanmelding kunnen omzetten in een inschrijving. In principe nemen we geen kinderen aan die op een wachtlijst bij een andere school staan! Op een gegeven moment krijgt u een kaartje in de bus, waarbij wij uw kind van harte uitnodigen om te komen wennen in de 
groep. Dit kan gedurende vier dagdelen. Op de dag dat dit gebeurt, zullen wij u als ouder/verzorger vragen om een vragenlijst in te vullen. We kunnen zo nodig gerichte hulp bieden. Na een aantal wenweken, wordt u uitgenodigd voor een gesprek met de leerkracht. De leerkracht kent het kind dan al een beetje. Hij/zij kan 
iets vertellen over de eerste periode op onze school en er wordt gesproken over deze vragenlijst.